لطفا یک منو را به مکان منوی اصلی زیر اختصاص دهید %1$s.منو

آرشيومشکل آدرس سایت بعد از نصب ssl