شناسه: 7723
بازدید: 32

CSS3 چیست ؟

– ویژگی هایی بی نظیر مانند سایه دار کردن متن، گرد کردن لبه های کادرها، استفاده از چند تصویر پس زمینه به عنوان بکگراند، ایجاد افکت های حرکتی بر روی عناصر صفحه و دنیایی از امکانات جذاب از قابلیت های Css3 می باشد.

– Css 3 برای کنترل آرایش و استایل صفحه به کار می رود.

– Css 3 آخرین نسخه سی اس اس می باشد.

– Css 3 با نسخه های قبل خود سازگاری کامل دارد .

– لود سریع صفحه با Css3 به جای استفاده از  jquery و تصاویر فتوشاپی، یک مزیت Css3 می باشد.

– Css3 این امکان را به شما می دهد که در صفحات خود از فونت فارسی استفاده نماید.

سرفصل های دوره فراگیری سی اس اس ۳ بر حسب هر جلسه :

 • فصل اول :

» Selectors – انتخابگرها

– Attribute Selectors

– Pseudo Classes

 •  فصل دوم :

» Typography – فن چاپ

– Text Shadows

– Text Stroke

– Reflections

– Overflow And Wrapping

 • فصل سوم :

» Web Fonts – فونت

– Font Face

– Font Services

– پروژه

 •  فصل چهارم :

» Borders – کادر

– Border Radius

– Border Image

– Basic Box Shadows

– Advanced Box Shadows

 • فصل پنجم :

» Gradients – شیب

– Linear Gradients In Webkit

– Linear Gradients In Firefox

– Linear Gradients In Webkit

– Radial Gradients In Firefox

– Gradients Additional Syntax

 • فصل ششم :

» Backgrounds – پس زمینه

– Multiple Backgrounds

– Background Sizing

– Backgrounds Origin And Clip

 • فصل هفتم :

» Transitions – افکت های حرکتی

 • فصل هشتم :

» Transforms

– ۲d Transforms

– ۳d Transforms

 • فصل نهم :

» Animation – انیمیشن

– Animation

– پروژه

 • فصل دهم :

» Multicolumn Layouts – چند ستونی

 • فصل یازدهم (نهایی ):

» Media Queries

– Introduction

– Basic Syntax

– Width And Height

– Device Width And Device Height

– Orientation Aspect Ratio And Device Aspect Ratio

 

دانلود آموزش ها

» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه مقدمه
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه اول
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه دوم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه سوم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه چهارم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه پنجم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه ششم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه هفتم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه هشتم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه نهم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه دهم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه یازدهم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه دوازدهم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه سیزدهم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه چهاردهم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه پانزدهم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه شانزدهم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه هفدهم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه هجده ام
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه نوزدهم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه بیستم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه بیست و یکم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه بیست و دوم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه بیست و سوم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه بیست و چهارم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه بیست و پنجم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه بیست و ششم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه بیست و هفتم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه بیست و هشتم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه بیست و نهم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه سی ام
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه سی و یکم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه سی و دوم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه سی و سه
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه سی و چهارم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه سی و پنجم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه سی و ششم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه سی و هفتم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه سی و هشتم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه سی و نهم
» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – جلسه چهلم

» دانلود دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی – لینک تمامی دوره
منبع: لرن فایلز
دوره تصویری آموزش Css3 به زبان فارسی
0 از 0 رای