ساختن دیتابیس در دایرکت ادمین بسیار ساده است.
کافی هست وارد کنترل پنل دایرکت ادمین شوید و MySQL Management را پیدا کنید و واردش شوید سپس در این قسمت Create new Database را بزنید، در این قسمت چند تا فیلد هست که کافی هست این فیلد ها را کامل کنید .
در فیلد Database Name نام دیتابیس را وارد کنید و در فیلد Database Username نام یوزر را وارد کنید .
در فیلدها Username Password و Confirm Password پسورد مورد نظرتون را دو بار وارد نمائید و در آخر هم create را بزنید .
در این صفحه ای که بهتون نمایش داده می شود مشخصات کامل دیتابیس و یوزر و پسوردتون را بهتون نمایش می دهد .

پشتیبانی