good-domain-name1

برای پارک کردن دامین در DirectAdmin به طریق زیر عمل کنید:

ابتدا وارد کنترل پنل دایرکت ادمین خود شوید و بر روی گزنه Domain Pointers کلیک کنید

park-domain

 

سپس در قسمت Add New Domain Pointer دامنه ی خود را وارد کرده و بر روی دکمه ی Add کلیک نمایید.

point-domain-on-direct-admin

 

 

پشتیبانی