از طریق فرم زیر می توانید نسب به ثبت شکایت خود از کارکنان سایت کانی تم و یا نسبت به کیفیت محصولات اقدام نمایید.